torstai 26. heinäkuuta 2018

KESÄTAUKO

                                       KESÄTAUKO

Nyt jään kesä tauolle, n. elokuun loppuun asti. Levätään Herran läsnäolossa ja palataan sitten lomalta virkeänä ... näkemisiin! Siunausta teille!


T. Sinettisormus

keskiviikko 25. heinäkuuta 2018

OPETUSLASTEN SAARNAMATKA 17

Lasten paras ystävä kirja jatkuu ...

 Opetuslasten saarnamatka

Ja Jeesus vaelsi ympäristössä, kulkien kaikki kaupungit ja kylät, ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja kaikenlaista raihnaisuutta.
Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat rääkkääntyneet ja nääntyneet niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen:
- Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.
Ja hän kutsui luoksensa ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille voiman ja vallan kaikkien saastaisten riivaajain henkien yli ja vallan parantaa tauteja. Niin nämä kaksitoista Jeesus lähetti julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita ja käski heitä ja sääsi heille sanoen:
- Missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: "Taivasten valtakunta on tullut lähelle!" Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.
- Joka ottaa luokseen teidät, se ottaa minut luokseen, ja joka ottaa minut luokseen, ottaa lukseen sen, joka on minut lähettänyt.
- Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisenkaan kylmää vettä hänen juodaksensa, sen tähden että se on opetuslapsi, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille.
Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään. Ja julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla he saarnasivat, että oli tehtävä parannus. Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät.
Ja apostolit palasivat, kokoontuivat Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Niin hän sanoi heille:
- Tulkaa te yksinäisyyteen, autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän.
Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon eikä heillä ollut aikaa syödäkkään.
Ja he lähtivät veneellä, ja hän otti heidät mukaansa, meni Gennessaretin järven tuolle puolelle ja vetäytyi autioon paikkaan, yksinäisyyteen, lähelle Betsaida-nimistä kaupunkia.
Ja monet näkivät heidän lähtevän ja tunsivat heidät. Ja häntä seurasi paljon kansaa ja kaikista kaupungeista kansa meni jalkaisin hänen jälkeensä ja he saapuivat ennen heitä.
Astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, koska he olivat niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja hän otti heidät vastaan. Ja hän rupesi opettamaan heille moninaisia asioita ja puhui heille Jumalan valtakunnasta, ja hän paransi heidän sairaansa.
Mutta kun päivä oli jo pitkälle kulunut, menivät hänen opetuslapsensa hänen luokseen ja sanoivat:
- Laske kansa luotasi, että he menisivät ympäristössä oleviin kyliin ja maataloihin majoittumaan ja ostamaan itsellensä syötävää, sillä täällä me olemme autiossa paikassa ja aika on jo myöhäinen.
Mutta Jeesus sanoi heille:
- Ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syödä. 
Mutta opetuslapset ihmettelivät sitä puhetta, sillä heillä ei ollut ruokaa eikä kahdensadan denaarin leipämäärä riittäisi,  niin että kukin heistä saisi edes vähän.
Mutta he eivät tienneet, että viisi leipää ja kaksi kalaa riittäisivät viidelle tuhannelle miehelle ja tuhansille naisille ja lapsille, kun Jeesus siunaa ruuan.

... ja hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen, kiitti ja siunasi ne ja mursi ja antoi leivät opetuslapsilleen kansan eteen pantavaksi. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi." 


.. jatkuu ... 

Runsaat eväät: https://www.tv7.fi/vod/player/34141/ 

tiistai 24. heinäkuuta 2018

ABIB AASI

Abib Aasi : https://www.youtube.com/watch?v=QHwxARlqc-4

Piirretty Raamatun kertomus lapsille. 50 min.
 Abib on leikkisä ja villi pikku aasi. Eräänä päivänä hänet myydään Joosefille, joka on matkalla Beetlehemiin raskaana olevan vaimonsa Marian kanssa. Abib huomaa pian olevansa osallisena jännittävää ja tärkeässä historiallisessa tapahtumassa.

keskiviikko 11. heinäkuuta 2018

TUULEN JA MEREN VALTIAS 16

Lasten paras ystävä kirja jatkuu ..


Tuulen ja Meren Valtias

Niin tapahtui eräänä päivänä, kun Jeesus näki paljon kansaa ympärillään, että hän määräsi lähdettäväksi illan tullen Gennesaretin järven toiselle rannalle sanoen opetuslapsille:
- Lähtekäämme järven toiselle puolelle.
Niin he laskivat kansan luotaan, ja hän astui opetuslapsineen veneeseen.
Ja he lähtivät vesille, ja muitakin veneitä oli heidän seurassaan. Ja heidän purjehtiessaan Jeesus oli itse veneen perässä ja nukkui nojaten päänaluseen.
Opetuslapset, joista useat olivat vanhoja kalastajia ja merenkävijöitä, hoitivat venettä taitavasti ja sanoivat toisillensa:
- Hyvä on, että Mestari saa nukkua, koska hän on koko päivät saarnannut Jumalan valtakunnasta ja parantanut sairaita.
Yö oli tullut, mutta tuuli oli hyvä ja opetuslapset ohjasivat venettä taivaan tähtien mukaan, odottaen aamun valkenemista, jolloin päästäisiin toiselle rannalle.
Mutta keskellä yötä syöksyi alas järvelle myrskytuuli. Niin merellä nousi kova myrsky, ja aallot syöksyivät veneeseen, niin että se peittyi aaltoihin ja se oli täyttymäisillään, ja he olivat vaarassa, mutta hän nukkui.
Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen:
- Mestari, me hukumme!
Ja joku heistä rukoili ja sanoi:
- Opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme?
Ja joku vaikeroi hätääntyneenä ja sanoi:
- Herra, auta, me hukumme!
Silloin hän nousi ja nuhteli tuulta ja veden aallokkoa ja sanoi merelle:
- Vaikene, ole hiljaa!
Niin tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.
Ja hän sanoi heille:
- Miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa? Missä on uskonne?

Mutta kova pelko oli vallannut opetuslapset, eivätkä he vastanneet hänelle mitään, vaan tarttuivat airoihinsa, koska he eivät voineet enää purjehtia.
Niin hän painautui uudelleen veneen peräkeulaan, nojasi päänaluseen ja nukkui.
Silloin opetuslapset sanoivat toisilleen:
- Kuka tämä onkaan, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat?
Ja ihmiset, jotka olivat muissa veneissä ja olivat nähneet kaiken, mitä oli tapahtunut, ihmettelivät ja sanoivat:
- Millainen tämä on,  kun hän käskee sekä tuulta että merta, ja ne tottelevat häntä.
Kun he aamun valjetessa tulivat toiselle puolelle Gennesareti järveä, niin muissa veneissä olleet ihmiset tulivat kyselemään tarkkaan, kuinka kaikki oli tapahtunut.
Niin he vastasivat ja sanoivat heille:
- Kun myrsky syöksyi alas järvelle ja vene peittyi aaltoihin, ja me kaikki kastuimme ja hänkin oli aivan märkä, ei hän herännyt, ennenkuin menimme ja herätimme hänet ja rukoilimme häntä auttamaan meitä. Niin hän nousi ja nuhteli tuulta ja aallokkoa, ja samassa hetkessä tuli aivan tyven.
Niin ihmiset sanoivat toisillensa:
- Ellei Mestari olisi ollut meidän kanssamme, niin me kaikki olisimme hukkuneet, sillä kaikki veneet olivat täyttymäisillään. Totisesti hän on Jumalan Pyhä.
Ja he lähtivät ja seurasivat häntä ylistäen Jumalaa hänen pelastuksestansa.

jatkuu ...

JOULUEVANKELIUMI 2023 LAPSILLE

JOULUEVANKELIUMI  Katso video: https://youtu.be/DK4enWg6ky4?feature=shared Heinillä härkien kaukalo: https://youtu.be/UaZV351JERE?si=0ZWAv5e...